Croeso i Gaerdydd! Un o leoliadau mwyaf poblogaidd y DU ar gyfer busnes a buddsoddi.

Ni yw’r ddinas sy’n tyfu gyflymaf yn y DU ac mae gennym lu o fanteision cyfleoedd i leoli yn y ddinas.  Mae gennym weithlu medrus iawn, ansawdd bywyd heb ei ail, cryfderau sector arloesol ac rydym yn gost-gystadleuol iawn.

Yn Cyfoethogi Caerdydd, rydym yn gweithio gyda chi i ddarparu’r holl wybodaeth a chymorth sydd eu hangen i beri i chi symud i Gaerdydd yn hyderus.

Mae ein gwefan yn cynnwys gwybodaeth am gryfderau ein sector, llyfrynnau sy’n darparu gwybodaeth fanylach, cyfweliadau gyda’n busnesau ynghylch pam mai Caerdydd yw’r lleoliad gorau i’w busnesau, a chymaint mwy!  Byddwch hefyd yn dod o hyd i ffyrdd o gysylltu â ni drwy’r wefan.

CADW MEWN CYSYLLTIAD

Tanysgrifiwch i'n e-gylchlythyr heddiw a chewch yr holl newyddion, cyfleoedd a chynnwys diweddaraf gan Cyfoethogi Caerdydd