Rydym yn gwybod bod Caerdydd yn ddinas wych a gwyddom fod cymaint o wybodaeth i’w rhannu   Rydym wedi darparu’r wybodaeth fusnes, wedi rhannu ein mewnwelediadau i sectorau, sut y gallwn helpu, ond beth am edrych ar wybodaeth sydd ychydig yn fwy dathliadol.  Mae’r tudalennau hyn yn rhoi gwybodaeth i chi drwy ein cyhoeddiadau ac i ddeall yr hyn sydd gan ein busnesau i’w ddweud gael eich lleoli yng Nghaerdydd.

Cyhoeddiadau

Mae ein gwefan yn llawn gwybodaeth am pam y dylai Caerdydd fod yn ddewis da i chi fuddsoddi ynddo, ond rydym am allu darparu mwy o gynnwys fyth i chi. Porwch drwy ein hystod o gyhoeddiadau, sy'n cynnwys gwybodaeth am ein sectorau a'n prosbectws buddsoddi.

Siaradwyr

Rydym wedi cyfweld ag amrywiaeth o fusnesau ledled Caerdydd i ddeall Pam Caerdydd". Eu geiriau, eu barn, eu realiti. Gwyliwch drosoch eich hun i ddeall pam mai Caerdydd oedd yr unig ddewis iddyn nhw.

Ffuddsoddi yn newyddion Caerdydd

Cael y newyddion a'r wybodaeth ddiweddaraf am yr hyn sy'n digwydd yng Nghaerdydd. Gyda gwybodaeth am newyddion busnes, datblygiadau, digwyddiadau, cyfweliadau a chymaint mwy.

CADW MEWN CYSYLLTIAD

Tanysgrifiwch i'n e-gylchlythyr heddiw a chewch yr holl newyddion, cyfleoedd a chynnwys diweddaraf gan Cyfoethogi Caerdydd