SUT GALLWN NI HELPU?

P’un a ydych yn chwilio am safleoedd busnes, mynediad at gyllid, yn gwybod ble i fynd i ddod o hyd i’r dalent gywir sydd ei hangen arnoch, rydym yma i’ch helpu bob cam o’r ffordd.

Byddwn yn gweithio gyda chi i wneud symud i’r ddinas mor ddidrafferth â phosibl i chi drwy gynnig cymorth busnes penodol i chi a allai gynnwys:

  • Rheolwr cyfrif mewnfuddsoddi penodol i chi drwy’r holl broses a’r tu hwnt gan barhau i gynnig gofal i chi i’ch helpu i ymsefydlu ac yna tyfu eich busnes yng Nghaerdydd
  • Ymchwil arbenigol trylwyr gan gynnwys cymariaethau cost a meincnodi yn erbyn cynigion buddsoddi eraill i gefnogi eich achos busnes
  • Cynnal eich ymchwil am eiddo, rhoi cyfarwyddiadau i’n partneriaid eiddo masnachol a chynghori ar gostau a lleoliadau posibl
  • Cyngor a chymorth i ddod o hyd i gymorth ariannol
  • Cymorth am ddim gyda recriwtio a hyfforddi gan ein tîm arbenigol i Mewn i Waith
  • Trefnu ymweliadau ymgyfarwyddo i staff allweddol
  • Cyflwyniadau i rwydweithiau busnesau lleol, canolfannau ymchwil a datblygu a Phrifysgolion
  • Mynediad at wasanaethau statudol awdurdod lleol megis cynllunio ac ardrethi busnes

Felly beth bynnag sydd ei angen arnoch, o wybodaeth a chyflwyniadau i help a chyngor, cysylltwch â’n tîm cyfeillgar a chefnogol.

E-bost:  hello@investincardifff.com
Ffôn: +44 (0) 29 2087  8421
Trydarwch ni  @InvestinCardiff
Dilynwch ni ar LinkedIn: InvestinCardiff

CWRDD Â’R TÎM

cysylltwch â ni

CADW MEWN CYSYLLTIAD

Tanysgrifiwch i'n e-gylchlythyr heddiw a chewch yr holl newyddion, cyfleoedd a chynnwys diweddaraf gan Cyfoethogi Caerdydd