Gall ein tîm mewnfuddsoddi profiadol eich helpu chi gyda’ch cynlluniau i gynnal busnes yng Nghaerdydd trwy gynnig un pwynt cyswllt i chi ar gyfer eich holl ymholiadau ynglŷn â’n ddinas.  Byddwn yn sicrhau y cewch y gorau sydd gan y rhanbarth i’w gynnig i chi.

Wedi’n lleoli yng nghanol Bae Caerdydd, rydym yn hygyrch ac yn groesawgar iawn.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â ni yma a chael gwybod am ein holl wasanaethau, yma.

Ymholiadau Mewnfuddsoddi

Os oes gennych ymholiad penodol ar gyfer y tîm, llenwch ein ffurflen gysylltu a byddwn yn ymateb cyn gynted ag y gallwn.

Contact us

Cewch weld y ffyrdd y gallwch gysylltu â'r tîm yma

CADW MEWN CYSYLLTIAD

Tanysgrifiwch i'n e-gylchlythyr heddiw a chewch yr holl newyddion, cyfleoedd a chynnwys diweddaraf gan Cyfoethogi Caerdydd