Partneriaeth rhwng Hodge a Tramshed Tech i Gefnogi Busnesau Technoleg Twf Uchel yng Nghymru

Partneriaeth rhwng Hodge a Tramshed Tech i Gefnogi Busnesau Technoleg Twf Uchel yng Nghymru

Mae Hodge a Tramshed Tech wedi cyhoeddi eu partneriaeth drwy ddadorchuddio eu gofod ar gyfer cwmnïau sy’n tyfu ar Lawr Pump, Un Sgwâr Canolog Caerdydd, gyda’r nod o gefnogi twf rhai o’r busnesau technoleg mwyaf cyffrous yng Nghymru wrth iddyn nhw ehangu’n fyd-eang.

Gyda hanes hir mewn gwasanaethau ariannol, degau o filoedd o gwsmeriaid ledled y DU a 79% yn eiddo i elusen Sefydliad Hodge, mae gan Hodge gysylltiad cynyddol â thechnoleg arloesol, felly nid yw eu partneriaeth ddiweddaraf â Tramshed Tech yn syndod.

Ers 2016, mae Tramshed Tech wedi dod yn ganolbwynt ar gyfer diwydiannau technolegol, digidol a chreadigol ac mae’n rhan ganolog o fyd y busnesau newydd yng Nghymru. Gyda phartneriaid ar draws y DU ac Ewrop gan gynnwys Google for Startups, Geovation, Prifysgol Caerdydd, Siemens, Microsoft a phartneriaid rhyngwladol megis Canolfan Fenter Guinness yn Iwerddon ac Airbus, Thales a St. Quentin-en-Yvelines (SQY) yn Ffrainc. Gyda’r rhestr hon o bartneriaid strategol, mae Hodge yn amlwg mewn cwmni da.

Yn ddiweddar, mae Hodge wedi buddsoddi mewn nifer o gwmnïau twf uchel yng Nghymru.  Mae’r buddsoddiadau hyn yn cynnwys Yoello, busnes newydd technoleg ariannol sydd wedi ennill sawl gwobr, sy’n caniatáu i fusnesau dderbyn taliadau symudol drwy eu technoleg talu bancio agored. Ac, ochr yn ochr â Legal & General Capital (Legal & General), mae Hodge wedi cyhoeddi eu buddsoddiad gwerth miliynau o bunnoedd mewn Technolegau Sero (‘Sero’), galluogwr sero net sydd ar genhadaeth i leihau allyriadau o fewn y sector tai preswyl.

Adlewyrchir twf buddsoddiadau cyffrous tebyg yng Nghymru yn nifer y busnesau sy’n tyfu sy’n aelodau o Tramshed Tech.  Ymhlith y 1000+ o aelodau Tramshed Tech, mae nifer o fusnesau wedi profi twf sylweddol yn ystod y blynyddoedd diwethaf gan gynnwys BJSS, AMPLYFI a PureCyber. Mae Hodge a Tramshed Tech wedi datblygu gofod i fusnesau sy’n tyfu ar Lawr Pump, Un Sgwâr Canolog, Caerdydd i gartrefu a chefnogi cwmnïau Seiber, Data a Deallusrwydd Artiffisial twf uchel Cymru yn eu cam nesaf o ehangu.

Bydd rhestr lawn o gwmnïau sy’n rhan o’r gofod tyfu yn cael ei chyhoeddi’n fuan a disgwylir cadarnhad ym mis Mehefin 2022.

Meddai David Landen, Prif Swyddog Gweithredol Hodge,

Mae ein partneriaeth â Technoleg Tramshed eisoes wedi cynnig cyfleoedd gwych i ni.  Dim ond creu rhagor ohonynt ar gyfer tîm Hodge a Tramshed Tech y bydd y gofod tyfu hwn i gefnogi cwmnïau technoleg arloesol sy’n ehangu.  Mae Hodge yn parhau â’i drawsnewidiad digidol ac mae cael rhai o fusnesau technoleg newydd mwyaf cyffrous Cymru i rannu gofod swyddfa yn fraint wirioneddol.

Ac meddai Louise Harris, Prif Swyddog Gweithredol a Chyd-Sylfaenydd Tramshed Tech

Rydym yn falch iawn o allu ymgymryd â’n gofod twf newydd yn Un Sgwâr Canolog a pharhau â’n partneriaeth gyffrous gyda Hodge, yr ydym wedi gweithio’n agos gyda nhw dros nifer o flynyddoedd i dyfu’r sîn dechnoleg yng Nghymru. Bydd y lleoliad mawreddog hwn yn ein galluogi i barhau i roi cartref i rai o’n prif gwmnïau twf uchel sy’n ehangu, a datblygu’r eco-system dechnoleg ehangach a helpu i adeiladu economi ddigidol Cymru ymhellach.